:: Hjem
:: Slektsdatabase
:: Bilder
:: Linker
:: Gjestebok


Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 1 til 50 av 4,381

      1 2 3 4 5 ... 88» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 "Boer i en lap-kotte, og lever af feldt berederie". Olsen, Clement (I46606)
 
2 Klippet ut følgende tekst fra Folk og slekt på Hemnesberget:

' Salomon Pettersen, født 1750, fra Hestun, Tjøtta, død 1809 på Hemnessøen. Fastskolelærer på Dolstad og fullmektig hos godseier Nils Winter i Vefsn før han i 1798 kom til Hemnes hvor han virket som klokker og lærer til sin død i 1809, bosted Hemnessøen. Far: Petter Hansen, født 1713. Gift 20.1.1784 på Tjøtta med Johanna Andreasdtr. Zahl, født 1754, fra Haltøya, Tjøtta, død 1809 på Hemnessøen. Far: Andreas Pedersen Zahl, født 1721. Barn: 1. Peter Andreas Salomonsen, født 1785, død 1812 på Omnøy i Tjøtta. 2. Maren Salomonsdtr., født 1786. 3. Karen Munch Salomonsdtr., født 1791. 4. Edvard Aaroe Salomonsen, født 1793, død ugift 1824. Skipper. Han var i mange år i tjeneste hos Anders Dass Pedersen, handelsmann og jekteeier i Berntvika.'

Folk og slekt på Hemnesberget, av Terje Roghell, s.32 og 33 
Petersen, Salomon (I35137)
 
3 " Registrering i 1835 : Jonas Valnum - Oppsitter og Propretitær
Nordherrøe i Herøe Sogn
Gårdsnr.: 38, skyldøre: 3 w. Husstand: 11302
Fødested: Lovøen. Alder: !! år.
Fysisk skikkethet: !!. Merknad: "Her Jonas Valnum".

Husstanden var:
Kil Evensen, 69 år, Yrke: Dreng. Fødested: Hedemarken. Fysisk skikkethet: Avfeldig.
Jacob Jacobpsen, 40 år. Yrke: Dreng. Fødested: Væfsen. Fysisk skikkethet: Tjenestedugelig.
Ole Hansen, 27 år. Yrke: Dreng: Fødested: Nødøen. Fysisk skikkethet: Tjenestedugelig.
Johannes Salamonsen, 20 år. Yrke: Dreng. Fødested: Overhalden. Fysisk skikkethet: Tjenestedugelig
Edvart Pedersen, 26 år. Yrke: Dreng. Fødested: Overhalden.
Teodor Walnum, 22 år, sønn. Fødested: Nordherrøe. Fysisk skikkethet: Tjenestedugelig." 
Evensen, Kiel (I92458)
 
4 "1 Liig Muldpaakasted : En gl: omkringreisende Rytter Neml: Torbiørn Joseps: Strøm gl: efter egen berættning, 106 Aar; hvilket og hans medbringende Passer syntes at stadfæste-" Josephsøn, Torbiørn (I89925)
 
5 "11 uger" Petersdatter, Ulrica (I30594)
 
6 "1873 17de April forlangte Ungkarl Jægteskipper Jens Nikolai Lindgaard, søn af søfarende Lorentz Lindgaard, født i Strinden 14/9 1834, der døbt, confirmeret i Bakke Kirke (attest fra Berner af 17/4 1873), nu oppholdende sig paa Bakklandet, lysning med pige Ingeborg Anna Hagen, datter af husmand søfarende Olaus Hagen, født i Malvig 1850, døpt og confirmeret samested og oppholdende sig hos Faderen i Hommelvigen." Familie: Jens Nicolai Lindgaard / Ingeborg Anna Hagen (F12298)
 
7 "1ste egteskap opløst ved døden for begges vedkommende" Familie: Paul Frederik Bentzen / Tora Bernhof Nicolaisdatter (F1545)
 
8 "2. Slesvigske Krig blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og på den anden Danmark 1. februar - 20. juli 1864. Krigen førte til, at Danmark mistede hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig (Sønderjylland) helt op til Kongeåen." Nilsen, Edvard Nicolai (I32818)
 
9 "3 Døgn syg" Agersborg, Knud Andreas (I63016)
 
10 "3 uger efter barselsengen" Isaksdatter, Anne Marie (I47269)
 
11 "3 uger" Petersen, Lars Andreas (I22765)
 
12 "5 uger" Tollefsen, Marcus (I36853)
 
13 "6 Dage efter Forløsningen med et dødf. Barn." Pedersdatter, Jacobia Andrina (I35823)
 
14 "A 1779 den 17 sept begiærede de 2de Oppsiddere paa gaarden Nordfiord nemlig Ole Larssen, som haver opgivet den halve gaard for sin stifdatter Maren Andersdatter og hendes mand Arnt Hanssen, at den eene Bondegaard som Ole Larssen tilforn allene brugt sammen, imellem dem, til lige deling skulle ansees og bristes i 2de Parter."

Jørgen Sverdrup Hersleb gav, i et bøkselbrev datert 8. oktober 1779, bøksel til Arnt på 1 pund 6 mark fisk "udi gaarden Nordfiord". I tingboka den 6/10 1787 ser vi også at samme mann gav Arnt bøsel på 1 pund 6 mark i Nordfiord i et bøkselbrev datert 7. juni 1787. Om Arnt har byttet gårdpart, eller om denne siste bøkslingen var andre halvpart av den han bøkslet åtte år tidligere, det vet jeg ikke sikkert.

I folketellingen i 1801 sto det ihvertfall at Arnt var bøxelbonde i Nordfiord i Nesna (Sjona). I panteboka ser vi også noe om dyrelivet i dette området.

Vinteren 1782/83 skjøt Christopher Larssen Nordfiord "en voxen ulv" på "gaarde Nordfiordens Mark". Tidligere, i 1777, da Arnt trolovet/giftet seg, sto det i kirkeboken at han var ifra Nordfiord, men jeg har ikke klart å finne ham døpt i det aktuelle tidsrom. Jeg vet altså ikke hvem hans foreldre var, men kanskje var det de to som er nevnt i det skiftet som er gjengitt nedenfor. Han kan da muligens ha vært døpt i Rødø, men det lar seg vanskelig kontrollere, da det ikke eksisterer kirkebok for Rødø for denne tiden.

Skifte 25/6 1759:
Død:
Holdsmand Christen Pedersøn Sandøen i Rødøe.
Enke:
Marithe Christensdatter.
Barn, sammen:
Christen Christensøn Sandøen, gift.
Jørgen Christensøn Sund i Raen, gift.
Peder Christensøn Røst, gift.
Berethe Christensdatter gift med Ole Hanssøn Huusøen.
Anne Christensdatter gift med Hans Arntsen Nordfiorden.
Marithe Christensdatter, ugift tienende i Dahlosen i Raen. 
Hanssøn, Arnt (I2595)
 
15 "Aage" Olsøn, Haagen (I11622)
 
16 "Afdøde boede alene og adskilt fra Folk, hvorfor man ikke kom til kundskab om Dødsfaldet førend den 31/5, og antages Døden indtruffet Nat til 26/5." Andersen, Petter (I441)
 
17 "Afskediget Klokker" Bye, Ole (I53627)
 
18 "Agnar Olsen
Former Poulsbo resident Agnar B. Olsen, 88, of Mill Creek, died June 29, 1996, at his home.
He was born in Tjotta, Norway, on April 14, 1908.
On Sept. 17, 1933, he married Ruth Lund in Norway.
Mr. Olsen was a commercial fisherman in Alaska and the Puget Sound region until retiring in 1981.
He is survived by his wife; a son, Thor; two daughters, Britt Kratky and Edith Konsmo; eight grandchildren; and 11 great-grandchildren.
Memorial services will be 6 p.m. July 3 at Evergreen Community Church in Bothell. A reception will follow. Arrangements are under the direction of Floral Hills Funeral Chapel in Lynnwood.
Memorials may be made to Evergreen Community Church, 18706 N. Creek Parkway, Suite 104, Bothell." 
Olsen, Agnar Bang (I64690)
 
19 "Baade han og hun har meget lidet at begynde med." Familie: Johannes Jensen / Ane Jacobsdatter (F27465)
 
20 "Barnet blev lagt ihjel af Moderen førend Hjemmedaaben kunde blive bekræftet i Kirken". Larsdatter, Ingeborg Anna (I23977)
 
21 "Begge forstaae kun Norsk." Pedersen, Peter Johan (I32647)
 
22 "Begge forstaae kun Norsk." Pedersen, Johan Fredrik (I32648)
 
23 "Begge kven" Familie: Johan Johansen / Rakel Marie Bergman (F27954)
 
24 "Begge Nord-Lapp" Familie: Ole Nilsen / Marianne Olsdatter (F27946)
 
25 "Begges Fædre er brødre, Viet i Dolstad kirke" Familie: Alfon Arteus Bæk Johansen / Jensine Julie Jensdatter (F22786)
 
26 "Belovet at komme som Inderst til Skokkelviken (i Borge). Egentlig fra Borge. Over 30 aar gl. Temmelig tunghørt. Dog frisk og berlig Karl i sin Gierning." Jensen, Johannes (I84076)
 
27 "beslæktede udi 3die Leed, men de haver erholdet Kongelig bevilling for ægteskab" Familie: Petter Jurgen Leth / Dorothea Thorsdatter Tanche (F21913)
 
28 "Bestyrer Lensmandens Husholdning" Wettergreen, Emma Jeanette (I27331)
 
29 "blev 29 Marts 1799 Fændrik, 7 Marts 1800 Secondlieutenant, 31 Aug. 1804 Premierlieutenant. Døde som Capitain, i Skogn 1821." Bernhoft, Christopher (I17593)
 
30 "Bliver bosatte paa Sund i Leirfiorden" Familie: Arent Josephsøn / Maren Clausdatter Lund (F18798)
 
31 "Bortkommet, sandsynigvis ved at glide i Søen." Larsen, John (I50421)
 
32 "Brudeparet er søskendebørn", sto det i klokkerboken under anmerkningsrubrikken der det skulle opplyses om brudeparet var i slekt. Jeg har ikke funnet sammenhengen her. Noen av foreldrene var kanskje halvsøsken? Det er uansett underlig at det er blitt opplyst at de var søskenbarn dersom de ikke var i slekt. Familie: Johan Anton Johannesen / Johanne Marie Johannesdatter Hervik (F11262)
 
33 "Brudgommen Fader og Brudens Moder er Søskende" Familie: Didrik Johan Jacobsen Langset / Dorthea Katrine Ellingsdatter (F11377)
 
34 "brudgs mormor og brudens far halvsøskende" Familie: Per Olai Mørk Hilseth / Petra Birgitte Hilseth (F19884)
 
35 "Børnene der vare for tidligt fødte og døde efter ½ og 2 timers forløb, måtte døbes af moderen, da ingen mandsperson var nærværende." Andersen, Harald (I63623)
 
36 "Børnene der vare for tidligt fødte og døde efter ½ og 2 timers forløb, måtte døbes af moderen, da ingen mandsperson var nærværende." Andersen, Artur By (I63624)
 
37 "conditionerende hos Rivert Helm på Moholmen" ved farens skifte den 25/7 1788. Pedersdatter, Anna (I10274)
 
38 "Copulered i Kirken Hans Aars og Margrethe Klæboe ibm som eer hinanden i 3de led beslægtet, efter Kongelig tiladelse af 16 8br: 1744 - De 2de reiste til Wallersunds Hospital efter Biskopens .........., sendes med næste post."

Fra slutten av 1600-talet til 1792 var det leprahospital i Vallersund i Bjugn, side ved side med handelshus og skjenkested. 
Familie: Hans Joen Aars / Margrethe Christensdatter Klæboe (F10388)
 
39 "d. 20. Nov. bleve ægteviede hieme i Huset paa Kobberdael efter Kongel. tillatelse:" Familie: Gregus Olsøn / Malena Henriksdatter Walnum (F27159)
 
40 "Datter av prost Johnson Sandnessjøen. Hennes slekt kan føres tilbake til sagatiden og Torolf Kveldulfsen, Sandnes, derfra til Island i flere hundre år før linjen kom tilbake til Norge igjen. Hun var organist i Stamnes kirke i 25 år".

Dette skrev Peder A. Hansteen i 1978. 
Johnson, Christiane Wilhelmine (I16287)
 
41 "De gang Klæder, som han havde efterladt sig, har Enken bortsolgt, for Livets Ophold, til en og anden i Saltens Fogderie, hvor han døde" Eskildsøn, Fredrich (I88826)
 
42 "De tænker at ægte hinanden" Familie: Jens Olsen / Mali Malena Larsdatter (F17250)
 
43 "den smukke og begavede" Hansdatter Svanning, Abele (I11109)
 
44 "Disse 2 Ægtefolk omkom i Storm ved Snæskred som rullede ned over og qvalte dem." De hadde en nyfødt gutt, som ennå ikke var døpt. Han var senere fostersønn hos en kvinne på Mehus i Nesna. Og ble senere gift på Hugeløya. Familie: Nicolai Pedersen / Christina Jensdatter (F28441)
 
45 "driver sildtilberedningsarbeide og uldspindning(handarbeide)" Ingebrigtsdatter, Marianne (I63354)
 
46 "Drog til sjøs for 16-17 aar siden" Ellingsøn, Christopher (I36637)
 
47 "drukna på sjøen under Bustneslia" Gullesen, Jacob (I32092)
 
48 "Død paa sygehus paa Næsne. Begravet ved Næsne." Andersen, Rasmus Andreas (I20507)
 
49 "Død paa Søen ved en Reise til Folden i Namdalens Fogderie" Isachsen, Lars Christian (I46162)
 
50 "Død paa Søen ved en Reise til Folden i Namdalens Fogderie" Isachsen, Isach Mathias (I59673)
 

      1 2 3 4 5 ... 88» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Frode Holthe.