Category - Kategori » RESURSER

 • Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (160 hits)
  Svein Tore Dahl. 2000
 • Oversikt over prestegjeld (169 hits)
  Nyttig link for å finne riktig kirkebok.
 • Kalender over kirkelige høytider (153 hits)
  Nyttig for å finne hvilken dato kirkeårets dager faller på.
 • Avfotograferte slektshistoriske kilder (170 hits)
  Mange kilder man ikke finner andre steder.
 • Census Finder (155 hits)
  A Directory of Free Census Records. Census records are among one of the most often utilized tools for genealogical research. Many censuses are recorded or transcribed and can be found online. Locating free census records online can present a challenge. With a bit of patience, you will find thousands of census links to free census transcriptions, census indexes and census images in our categorized directory.
 • Fogderegnskap (134 hits)
  Fra slutten av 1600-tallet er fogdenes regnskap ordna i en egen serie kalt fogderegnskap. Denne serien avløser stiftamtstueregnskapene og markerer at fogdene sendte sine regnskap direkte til Rentekammeret for revisjon. For noen fogderier overtar fogderegnskapene allerede der lensregnskapene slutter.
 • Matrikkelforarbeidet 1723 (130 hits)
  Riksarkivet har skannet matrikkelforarbeidet fra 1723, med utgangspunkt i tidligere mikrofilming. Matrikkelen kalles et forarbeid, fordi den ble trukket tilbake. Det var bare skyldsetting av nyrydninger som fikk virkning. Matrikkelforarbeidet inneholder mange opplysninger om gårdene i Norge og er en viktig kilde til så vel norgeshistorien som gårds- og slektshistorie.
 • Gardshistorie for Grane (140 hits)
  Register
 • Gardshistorie for Grane Kjell Jacobsen (124 hits)
  Digital utgave
 • Personalhistorisk tidsskrift (131 hits)
  Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie
 • Kystverkets karttjenester (144 hits)
  Mange kart. Sjøkart, eiendom, plan og forvaltning, naturvern/kulturvern, soloppgang/solnedgang etc. etc. Masse info!
 • Slekt1 (184 hits)
  "Slekt1 er et uavhengig nettsted som ble opprettet 14. mai 2008 som en etterkommer til nettstedet Slektsforsknings.net. Nettstedet har som mål å samle delvis spredt informasjon som digitale bygdebøker og slektsbøker. Det finnes også en rekke innholdsfortegnelser spredt rundt på nettet som med fordel kan samles på et sted, Slekt1. Nettstedet digitaliserer også selv både slektsbøker og innholdsfortegnelser, men foreløpig ingen bygdebøker."
 • Liste over digitaliserte bygdebøker – Nordland (140 hits)
 • Manntall 1701 for Helgeland, skannet (122 hits)
  1701-manntalet for Helgeland fogderi er skanna ved Riskarkivet i Oslo. Originalprotokollen er oppbevart på på same stad. Renathe Wågenes har transkribert manntalet, og registreringa er tilgjengeleg som søkbar database på Digitalarkivet.
 • Ord om slekt og familie (155 hits)
  Norwegian words for family relations.
 • USA Place Names Gazetteer (125 hits)
  States and Territories.
 • Cities, Towns, and Regions in Norway (151 hits)
  Database med stedsnavn i Norge. Med lengde og breddegrad.
 • Gårdsmatrikkelen for 1886 (155 hits)
  Nedlasting av gårdsmatrikkelen for 1886 som Excel-filer. Denne siden inneholder nedlastbare datafiler som inneholder gårdsmatriklene for 1886 for hele landet.
 • Geistligheten i Tromsø Stift (143 hits)
  Andreas Erlandsens oversikt over prestene i Nord-Norge.
 • Oversikt over Norges oldinger (137 hits)
  Oppdateres hver måned.
 • Lurøy lokalhistorie og fotoarkiv (126 hits)
  Vårt mål er å ta vare på Lurøys historie og gjøre den tilgjengelig for alle Lurøyfjerdinger. Vi har jobbet sammen om sikring og digitalisering av bilder og innhold på nettstedet. Artiklene er publisert etter avtale med Lurøy historielag.
 • Tinglysing, Pantebøker for Helgeland (144 hits)
  Fra 1700.
 • Nordlandenes amt, Matrikkel , 1838 (113 hits)
 • Det løfterike landet (130 hits)
  Dette nettstedet presenterer et representativt utvalg norsk-amerikansk materiale.
 • Ellis Island (121 hits)
  Passasjerlister for innreise til USA.
 • Adressebog for Trondhjem 1888 - 1925 (160 hits)
  Fra Trondheim Folkebiblioteks Digitale samlinger.
 • Arkivportalen (162 hits)
  Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.
 • Hemnes bygdebok online. (220 hits)
  Gård og Slekt i Hemnes (1992).
 • The Genealogy Home Page (140 hits)
  Mest for genealogi i Nord-Amerika.
 • Rossels.Favos (131 hits)
  Nederlandsk samling med linker over hele verden.
 • Cyndis list (133 hits)
  Amerikansk sted med over 240000 linker om genealogi.
 • Slektsressurser på Internett (134 hits)
  Samlet av Gjøvik og Toten slektshistorielag. Nyttig også i resten av landet.
 • Norsk Slektshistorisk Forening (172 hits)
  Norsk Slektshistorisk Forening ble stiftet i 1926, og står under H.M. Kongens beskyttelse.
 • Slekt-Norge (139 hits)
  Senter for slektsforsking.
 • Family History Library, Place search (140 hits)
  Her kan du søke på ditt hjemmsted. Finn ut hvilke kilder som er tilgjengelige i arkivene.
 • Slektshistoriske kilder 1500 - 1900 (147 hits)
  Et prosjekt for kartlegge hvilke kilder vi som slektsforskere har tilgjengelige, og etterhvert gjøre disse tilgjengelige via Internett.
 • DIS-Norge (186 hits)
  DIS-Norges møtested for slektsforskere.

Pages: 1

Return to categories - Tilbake til kategorier
Jeg håper at du har nytte av disse linkene.

Page hits since 1. Jan 2013: ?:: Hjem
:: Slektsdatabase
:: Bilder
:: Linker
:: Gjestebok