Category - Kategori » RESURSER

 • Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (93 hits)
  Svein Tore Dahl. 2000
 • Oversikt over prestegjeld (79 hits)
  Nyttig link for å finne riktig kirkebok.
 • Kalender over kirkelige høytider (68 hits)
  Nyttig for å finne hvilken dato kirkeårets dager faller på.
 • Avfotograferte slektshistoriske kilder (85 hits)
  Mange kilder man ikke finner andre steder.
 • Census Finder (79 hits)
  A Directory of Free Census Records. Census records are among one of the most often utilized tools for genealogical research. Many censuses are recorded or transcribed and can be found online. Locating free census records online can present a challenge. With a bit of patience, you will find thousands of census links to free census transcriptions, census indexes and census images in our categorized directory.
 • Fogderegnskap (69 hits)
  Fra slutten av 1600-tallet er fogdenes regnskap ordna i en egen serie kalt fogderegnskap. Denne serien avløser stiftamtstueregnskapene og markerer at fogdene sendte sine regnskap direkte til Rentekammeret for revisjon. For noen fogderier overtar fogderegnskapene allerede der lensregnskapene slutter.
 • Matrikkelforarbeidet 1723 (61 hits)
  Riksarkivet har skannet matrikkelforarbeidet fra 1723, med utgangspunkt i tidligere mikrofilming. Matrikkelen kalles et forarbeid, fordi den ble trukket tilbake. Det var bare skyldsetting av nyrydninger som fikk virkning. Matrikkelforarbeidet inneholder mange opplysninger om gårdene i Norge og er en viktig kilde til så vel norgeshistorien som gårds- og slektshistorie.
 • Gardshistorie for Grane (66 hits)
  Register
 • Gardshistorie for Grane Kjell Jacobsen (63 hits)
  Digital utgave
 • Personalhistorisk tidsskrift (73 hits)
  Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie
 • Kystverkets karttjenester (68 hits)
  Mange kart. Sjøkart, eiendom, plan og forvaltning, naturvern/kulturvern, soloppgang/solnedgang etc. etc. Masse info!
 • Slekt1 (76 hits)
  "Slekt1 er et uavhengig nettsted som ble opprettet 14. mai 2008 som en etterkommer til nettstedet Slektsforsknings.net. Nettstedet har som mål å samle delvis spredt informasjon som digitale bygdebøker og slektsbøker. Det finnes også en rekke innholdsfortegnelser spredt rundt på nettet som med fordel kan samles på et sted, Slekt1. Nettstedet digitaliserer også selv både slektsbøker og innholdsfortegnelser, men foreløpig ingen bygdebøker."
 • Liste over digitaliserte bygdebøker – Nordland (74 hits)
 • Manntall 1701 for Helgeland, skannet (55 hits)
  1701-manntalet for Helgeland fogderi er skanna ved Riskarkivet i Oslo. Originalprotokollen er oppbevart på på same stad. Renathe Wågenes har transkribert manntalet, og registreringa er tilgjengeleg som søkbar database på Digitalarkivet.
 • Ord om slekt og familie (73 hits)
  Norwegian words for family relations.
 • USA Place Names Gazetteer (67 hits)
  States and Territories.
 • Cities, Towns, and Regions in Norway (66 hits)
  Database med stedsnavn i Norge. Med lengde og breddegrad.
 • Gårdsmatrikkelen for 1886 (71 hits)
  Nedlasting av gårdsmatrikkelen for 1886 som Excel-filer. Denne siden inneholder nedlastbare datafiler som inneholder gårdsmatriklene for 1886 for hele landet.
 • Geistligheten i Tromsø Stift (73 hits)
  Andreas Erlandsens oversikt over prestene i Nord-Norge.
 • Oversikt over Norges oldinger (73 hits)
  Oppdateres hver måned.
 • Lurøy lokalhistorie og fotoarkiv (67 hits)
  Vårt mål er å ta vare på Lurøys historie og gjøre den tilgjengelig for alle Lurøyfjerdinger. Vi har jobbet sammen om sikring og digitalisering av bilder og innhold på nettstedet. Artiklene er publisert etter avtale med Lurøy historielag.
 • Tinglysing, Pantebøker for Helgeland (85 hits)
  Fra 1700.
 • Nordlandenes amt, Matrikkel , 1838 (58 hits)
 • Det løfterike landet (65 hits)
  Dette nettstedet presenterer et representativt utvalg norsk-amerikansk materiale.
 • Ellis Island (61 hits)
  Passasjerlister for innreise til USA.
 • Adressebog for Trondhjem 1888 - 1925 (81 hits)
  Fra Trondheim Folkebiblioteks Digitale samlinger.
 • Arkivportalen (70 hits)
  Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.
 • Hemnes bygdebok online. (82 hits)
  Gård og Slekt i Hemnes (1992).
 • The Genealogy Home Page (71 hits)
  Mest for genealogi i Nord-Amerika.
 • Rossels.Favos (65 hits)
  Nederlandsk samling med linker over hele verden.
 • Cyndis list (62 hits)
  Amerikansk sted med over 240000 linker om genealogi.
 • Slektsressurser på Internett (67 hits)
  Samlet av Gjøvik og Toten slektshistorielag. Nyttig også i resten av landet.
 • Norsk Slektshistorisk Forening (62 hits)
  Norsk Slektshistorisk Forening ble stiftet i 1926, og står under H.M. Kongens beskyttelse.
 • Slekt-Norge (65 hits)
  Senter for slektsforsking.
 • Family History Library, Place search (65 hits)
  Her kan du søke på ditt hjemmsted. Finn ut hvilke kilder som er tilgjengelige i arkivene.
 • Slektshistoriske kilder 1500 - 1900 (72 hits)
  Et prosjekt for kartlegge hvilke kilder vi som slektsforskere har tilgjengelige, og etterhvert gjøre disse tilgjengelige via Internett.
 • DIS-Norge (70 hits)
  DIS-Norges møtested for slektsforskere.

Pages: 1

Return to categories - Tilbake til kategorier
Jeg håper at du har nytte av disse linkene.

Page hits since 1. Jan 2013: ?:: Hjem
:: Slektsdatabase
:: Bilder
:: Linker
:: Gjestebok